Bijen hebben bloeiende planten nodig

 

Imkers… bevoorrechte waarnemers

Imkers 'kijken' niet naar planten, ze 'zien' planten. Zien leidt tot inzien. Imkers hebben leren inzien wat planten betekenen voor de fascinerende wezens die insecten zijn en wat deze op hun beurt voor de planten doen. Dat voegt een dimensie toe aan de manier waarop imkers de natuur beleven. In steden en verstedelijkte gemeenten zijn het de parken en straataanplantingen die zorgen voor de noodzakelijke groei en bloei die elders in de natuur te vinden is.

 

Een 'win-win operatie'

Honingbijen hebben baat bij bomen en planten die veel nectar en stuifmeel leveren. Het is immers hun voedselbron. Belangrijk hierbij is dat dit gebeurt vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar. Anderzijds kunnen planten alleen vruchten en zaden produceren via de bestuiving door bijen. Bovendien leveren bomen ook propolis (hars) dat de bijen gebruiken als bouwmateriaal.

 

Bijen hebben bloemen nodig: Vooral vroegbloeiers zijn voor bijen heel belangrijk.  

Bijen hebben bloemen nodig(206016 bytes)

 

   

Vooral de vroegbloeiers zijn voor bijen zeer belangrijk omdat voor de opbouw van het bijenvolk in het voorjaar grote hoeveelheden stuifmeel nodig zijn. Openbaar groen kan dankzij een brede plantendiversificatie hierop inspelen en zorgen voor meer drachtplanten en een grotere spreiding van het 'voedsel'. Mooi meegenomen is dat een gemeentebestuur op die manier ook zorgt voor het vergroten van de natuurwaarde. 

kornoeljeP(631942 bytes)

 

Honingbijen zijn in ons land de belangrijkste bestuivers, en niet alleen van de typische bijenplanten. Meer zaden en vruchten trekken meer vogels aan. De meeste bijenplanten of drachtplanten lokken ook heel wat andere nuttige insecten: vlinders, wilde bijen, hommels... Kortom, honingbijen en bijen algemeen helpen flora en fauna vooruit. Tevens vormen honingbijen en planten een uniek duo in het kader van natuureducatie.

 

Naast de ecologische is er ook een economische rol weggelegd voor de bijen. De honingproductie is in Vlaanderen vooralsnog beperkt, maar dat neemt niet weg dat honing en andere bijenteeltproducten, zoals koninginnebrij, propolis en bijenwas, in de toekomst als hoeveproducten voor landbouwers opnieuw een welkome aanvulling kunnen gaan betekenen. Het grootste nut van de honingbij ligt in de bestuiving, niet alleen in de natuur, maar ook in de land- en tuinbouw. In de akkerbouw, de fruit- en de glasteelt zorgen de bijen voor meer zaad en mooiere vruchten.

 

Bijen hebben bloemen nodig: Bijenplanten of drachtplanten lokken vlinders, hommels en bijen in onze tuin.  

P4010786(672565 bytes)

 

Bloemen het hele jaar rond

Naast de periode dat ze voor bestuiving worden ingezet, hebben de bijen het hele seizoen door behoefte aan nectar- en stuifmeelplanten. De imker heeft daarom behoefte aan meer bijenplanten. De oppervlakten groen die beheerd worden door gemeenten, provincies en door de Vlaamse overheid zijn zeer groot en bieden ontzettend veel mogelijkheden om de 'bijenweide' in ons land uit te breiden en te verbeteren. De ondersteunende rol van het openbaar groen is voor de honingbij heel belangrijk en noodzakelijk.

 

Honingbijen

Bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van heel wat belangrijke planten die gebruikt worden in het openbaar groen. Anderzijds is de aanwezigheid van een grote waaier planten in het openbaar groen belangrijk voor bijen om te overleven. In het openbaar groen liggen er vele mogelijkheden om het drachtgebied van de honingbij te vergroten. Dit is ecologisch én economisch interessant.

 

Informatiecentrum voor Bijenteelt

Het centrum streeft volgende doelstellingen na: belangenverdediging van de sector, promotie van duurzame bijenteelt, voorlichting en permanente vorming van imkers, toegepast wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning onderwijs, verzorgen van rondleidingen...

 

Informatiecentrum voor bijenteelt

Koen Beeuwsaert

Tel. 09 264 49 25

Terug naar artikels in de pers of Verder naar deel 5: Het 'Solitaire Bijen'- project.

Terug naar het begin vandit artikel